NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Granskning av socialnämndens styrning

Kommunfullmäktige 25 februari 2016

Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen


Besök av kommunrevisionen

Program
4 av 20
Publicerad
fredag 26 februari 2016

Kommunfullmäktige 25 februari 2016