NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 11 december 2014

Habo kommunfullmäktige sammanträder i Blå salen, Hagabodaskolan, torsdagen den 11 december 2014.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.

Följande ärenden kommer att behandlas:

  1. Reglemente för kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

  2. Resepolicy

  3. Kommunalrådsarvoden

  4. Valärenden-val till nämnder och styrelser

Program
1 av 11
Publicerad
fredag 12 december 2014