NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 10-12

Kommunfullmäktige 30 oktober 2014

  1. Redovisning av ej avgjorda motioner

  2. Budget 2015 för Mediacenter Jönköpings län

  3. Avsägelse

Program
10 av 11
Publicerad
fredag 31 oktober 2014