NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 25 september 2014

Habo kommunfullmäktige sammanträder i Kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 25 september 2014

Ragnwald Ahlnér informerade strax innan mötet om dagens ärenden.

Följande ärenden kommer att behandlas:

  1. Detaljplan för Domsand, Fiskebäckstomt 2:1 m.fl. - antagande

  2. Svar på motion rörande HBTQ-plan i Habo kommun

  3. Arbetsordning för primärkommunalt samverkansorgan

  4. Sammanträdesplan 2015

  5. Extra sammanträde för nya kommunfullmäktige

Program
1 av 10
Publicerad
fredag 26 september 2014