NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Kommunfullmäktige 28 augusti 2014

Habo kommunfullmäktige sammanträder i Kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 28 augusti 2014 klockan 18.00

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.

Följande ärenden kommer att behandlas:

  • Information – Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

  • Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

  • Förbud mot rökning i Habo kommun på arbetstid samt förbud att röka i arbetskläder inom vård och omsorg

  • Detaljplan för Kämparp 1:8 med flera - antagande

  • Detaljplan för Domsand, Fiskebäckstomt 2:1 med flera - antagande

  • Begäran från Habo Bostäder om utökning av kommunens borgensåtagande

  • Årsredovisning 2013 för Regionförbundet Jönköpings län med primärkommunala nämnden

  • Avsägelse

Program
3 av 6
Publicerad
torsdag 28 augusti 2014