NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 30 januari 2014

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 30 januari 2014 klockan 18.00. Välkommen!

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Granskningsrapport – ”Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut”

 • Ny webbplats – information

 • Redovisning av förslag från parlamentariska gruppen

 • Bestämmelser för arbete på väg i Habo kommun

 • Gemensam anslutningspolicy för kommunalt avlopp i Jönköpings län

 • Redovisning av samarbetsområden Habo Bostäder/tekniska kontoret

 • Delprogram krisberedskap – Handlingsprogram Trygghet och säkerhet

 • Årsberättelse 2012 – Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

 • Ensamkommande flyktingbarn – avtal

 • Ändrad mandatperiod för kommunfullmäktige

 • Fyllnadsval – miljönämnden

Program
2 av 15
Publicerad
torsdag 30 januari 2014