NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Detaljplan

Kommunfullmäktige 13 juni 2013

Habo kommunfullmäktige sammanträder i Kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 13 juni 2013 klockan 18.00

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.

Följande ärenden kommer att behandlas:

  1. Detaljplan för Gunnarsbo 1:264 – Spinnet – antagande

  2. Ekonomisk uppföljning tertial 1

  3. Budgetramar 2014-2016

  4. Avsägelse

  5. Fråga angående vägstandard

Program
3 av 6
Publicerad
torsdag 13 juni 2013