NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 28 februari 2013

Habo kommunfullmäktige i Kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 28 februari 2013 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerade strax innan mötet om dagens ärenden.

Följande ärenden kommer att behandlas:

  1. Barnkonventionen – information/utbildning

  2. Ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting -

    remissvar

  3. Alkolås i kommunens bilar

  4. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län - remissvar

  5. Interpellation angående anhörigvård

  6. Fråga angående hemtjänsten

Program
1 av 12
Publicerad
torsdag 28 februari 2013