NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 30 augusti 2012

Habo kommunfullmäktige sammanträder i Kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 30 augusti 2012. Ragnwald Ahlnér informerar om dagens ärenden.

Följande ärenden kommer att behandlas:

  1. Besöksmål Vätterbäckar – en förstudie

  2. Parkeringsplatser vid Kärrsgårdens äldreboende och

    Habo Vårdcentrum

  3. Alléskolan – utbyggnad av kök

  4. Årsredovisning 2011 för Regionförbundet

  5. Bruk för alla – extra ekonomiskt tillskott

  6. Avsägelse

  7. Valärenden

Program
1 av 9
Publicerad
torsdag 30 augusti 2012