NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Valärenden

Kommunfullmäktige 14 juni 2012

Habo kommunfullmäktige sammanträder i Kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 14 juni 2012 klockan 18.00 och ca. en kvart innan mötet informerade Ragnwald Ahlnér om dagens ärenden.

Följande ärenden behandlades:

  1. Ekonomisk rapport – tertial 1

  2. Budgetramar 2013-2015

  3. Kommunalisering av hemsjukvård – avtal med landstinget och patientavgifter

  4. Avsägelse

  5. Valärenden

Program
7 av 7
Publicerad
torsdag 14 juni 2012