NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Revisionsberättelse för 2011

Kommunfullmäktige 26 april 2012

Följande ärenden behandlas:

 1. Granskning av lönehantering

 2. Information om kommunens bolag

 3. Årsredovisning 2011

 4. Revisionsberättelse för 2011

 5. Exploateringsavtal Södra Bränninge/Västra Solhöjden

 6. Kommunal parkeringsövervakning

 7. Svar på motion – Hata barnfattigdom i Habo kommun (S)

 8. Arbetsmarknadspolitiska ärenden

 9. Kvaliteten i äldreomsorgen – förslag från allianspartierna

 10. Svar på motion om likvärdig omsorg för alla äldre – äldreomsorgen

  drivs bäst i kommunal regi (S)

 11. Redovisning av ej avgjorda motioner i kommunfullmäktige

 12. Redovisning av ej verkställda motioner

 13. Avsägelse

Program
6 av 14
Publicerad
torsdag 26 april 2012