NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelserna

Kommunfullmäktige 29 mars 2012

Habo kommun sammanträder i Kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 29 mars 2012 klockan 18.00

Följande ärenden behandlas:

 1. Information från Mediacenter

 2. Svar på motion om HBTQ-certifiering av kommunal verksamhet

 3. Svar på motion om skärmtak över handikapparkering

 4. Svar på motion om cykelväg Habo-Furusjö

 5. Slutredovisning av investeringsobjekt inom Gatu-och VA-projekt

 6. Slutredovisning av investeringsobjekt inom Fastighetsavdelningen

 7. Taxa för torghandel

 8. Redovisning till fullmäktige av förslag till tjänstegarantier

 9. Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelserna

  för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB

 10. Avsägelser

 11. Val av ny ersättare till a. kommunstyrelsen och b. barn och utbildningsnämnden

 12. En enkel fråga om Parkering

 13. Information om Earth Hour

Program
10 av 13
Publicerad
torsdag 29 mars 2012