NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om att bygga om Malmgården till trygghetsboende

Kommunfullmäktige 23 februari 2012

Följande ärenden kommer att behandlas:

  1. Information från personalenheten

  2. Affärsplan Turism Habo – rapport

  3. Förskottering av 2013 års investeringsbudget – VA i Västerkärr

  4. Utvärdering av närtrafik i Habo kommun

  5. Motion om att bygga om Malmgården till trygghetsboende

Program
6 av 7
Publicerad
torsdag 23 februari 2012