NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Strategi för e-samhället

Kommunfullmäktige 26 januari 2012

Habo Kommunfullmäktige träffades i Kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 26 januari 2012 i sammanträde.

Följande ärenden behandlades:

  1. Miljöpris - utdelning

  2. Information om miljöförvaltningens verksamhet

  3. Landskapanalys och känslighetsanalys

  4. Strategi för e-samhället

  5. Slutredovisning av PA-projekt

  6. Motion av Sverigedemokraterna

  7. Avsägelse

Program
6 av 9
Publicerad
torsdag 26 januari 2012