NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information om tekniska förvaltningens verksamhet

Kommunfullmäktige 27 oktober 2011

Ärendelistan

 1. Information om tekniska förvaltningens verksamhet

 2. Delårsrapport med prognos för helåret

 3. Svar på motion om nolltolerans mot skadegörelse i Habo

 4. Svar på motion om handikapparkering

 5. Svar på motion om planteringar och utsmyckningar längs med infarter och rondeller

 6. Svar på motion om mångkulturellt bokslut

 7. Organisation av lokala styrelser inom barn-och utbildningsnämnden

 8. Webbsändning – uppföljning av kommunfullmäktiges beslut den 30 september 2010

 9. Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2012

 10. Sammanträdesplan 2012

 11. Redovisning av ej avgjorda motioner i kommunfullmäktige

 12. Medborgardialog

Program
3 av 13
Publicerad
torsdag 27 oktober 2011