NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ensamkommande flyktingbarn

Kommunfullmäktige 28 april 2011

Kommunfullmäktige i Habo

  1. Miljöprogram och klimat-och energistrategier – uppföljning 2010

  2. Årsredovisning 2010

  3. Revisionsberättelse för 2010

  4. Svar på motion om utredning rörande alternativ till nyproduktion av allaktivitetshus

  5. Redovisning av ej avgjorda motioner

  6. Redovisning av ej verkställda motioner

  7. Ensamkommande flyktingbarn - överenskommelse

  8. Motion om konstgräsplan

Program
9 av 12
Publicerad
torsdag 28 april 2011