NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Habo Energi AB - återställande av kapital

Kommunfullmäktige 31 mars 2011

Föredragningslista

 • Mötets Öppnande, upprop och godkännande av dagordningen

 • Information om barn-och utbildningsförvaltningens verksamhet

 • Habo Energi AB – utbyggnad av fjärrvärmenät– återställande av kapital

 • Ägardirektiv för de kommunala bolagen

 • Ombud vid bolagsstämma för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB

 • Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelserna för

  Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB.

 • Svar på motion om upplevelserum och ljusterapi

 • Reglementen för nämnder och styrelser

 • Utvidgning av Samordningsförbundet Jönköping

Program
4 av 10
Publicerad
torsdag 31 mars 2011